Rujukan daripada Ejen & Broker Hartanah

Terma & Syarat

Rujukan

1. Jika kami tidak dapat membuat hubungan terus dengan rujukan anda dalam tempoh melebihi 30 hari atau anda tidak pernah mengemas kini status rujukan dengan kami, rujukan akan dianggap tidak lagi sah secara automatik. 
2. Sekiranya beberapa ejen menghantar rujukan yang sama kepada kami, Servcorp akan menerima rujukan yang mengatur lawatan dahulu, melainkan diarahkan sebaliknya oleh siasatan.

*Ejen mesti terlibat secara aktif dalam rundingan pembaharuan dan memulakan perbincangan dengan Servcorp sebelum tempoh notis yang diperlukan, mengikut perjanjian pelanggan untuk mendapatkan komisen. Jika Servcorp telah pun memulakan perbincangan, komisen tidak akan dibayar. Komisen pembaharuan tidak terpakai bagi perjanjian kurang daripada 6 bulan. Komisen bagi pakej kerja bersama terpakai jika pelanggan memperbaharui melebihi tempoh penyewaan awal (6 bulan atau kurang), baki komisen standard akan dibayar, dihadkan pada 12 bulan. Komisen kerja bersama akan dibayar setiap suku tahun. +Komisen hanya akan dibayar apabila pelanggan memasuki bulan ke-3 dari tarikh permulaan mereka. Sekiranya pelanggan menamatkan kontrak sebelum tempoh tersebut, komisen tidak akan dibayar.

Dasar privasi

"Kami hanya menggunakan butiran yang anda berikan untuk menjawab pertanyaan anda. Kami tidak akan berkongsi, menjual atau menyewa maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga."